Cod proiect: PNII-PT-PCCA-2013-4-1474; Contract: 127/2014†

Programul PN II: Parteneriate Ón Domenii Prioritare, Direcția de Cercetare: 4. Sănătate.

Rezultate preconizate

1 nou material compozit radioopac bazat pe nanoumpluturi bioactive pentru utilizarea in terapia odontala testat chimic și in vitro

1 brosura pentru instructaj+DVD legate de folosirea noului material de compozit radioopac in terapia odontala

1 brosura aferenta modelului predictiv STEMDENT

1 tehnologie de realizare a noului material compozit (tehnologie inovatoare)

Personal instruit -training doctoral si post-doctoral

Tratamente clinice pentru pacienții cu leziuni combinate retracție gingivală+eroziune dentară (serviciu inovativ)

1 brevet - produs inovativ (material compozit)

Informație diseminată: publicare Ón reviste indexate ISI Thompson, alte baze de date recunoscute CNCSIS, comunicări la congrese naționale și internaționale

Diseminare Rezultate