Cod proiect: PNII-PT-PCCA-2013-4-1474; Contract: 127/2014

Programul PN II: Parteneriate Ón Domenii Prioritare, Direcția de Cercetare: 4. Sănătate.

Comportamentul celulelor mezenchimale orale Ón relație cu un nou material compozit Ón terapia parodontală regenerativă modernă-STEMDENT

Retractia gingivala afecteaza un numar mare de subiecti, iar tratamentul se bazeaza pe aplicarea tehnicilor de chirurgie plastica parodontala care folosesc de obicei grefe palatine asociate cu lambouri deplasate, pentru acoperirea suprafetelor radiculare anterior expuse. Situatia clinica este complicata de prezenta concomitenta a leziunilor cervicale de uzura (eroziuni dentare), ceea ce necesita o terapie paralela restauratoare si parodontala chirurgicala. Deoarece tesutul parodontal are o capacitate regeneratoare intrinseca redusa, celulele mezenchimale stromale (stem) MSCs continute in grefele palatine ce se folosesc in tehnicile chirurgicale de acoperire radiculara pot creste polul local de celule progenitoare. Folosirea MSCs autogene este o oportunitate de crestere a regenerarii parodontale, in conditiile lipsei protocoalelor sigure standardizate de folosire a MScs manipulate ex vivo. Materialele compozite folosite pentru obturarea eroziunilor dentare in timpul tratamentelor chirurgicale de acoperire radiculara pot avea efecte toxice asupra MSCs locale datorita unor compusi reziduali solubilizati. In plus, o serie de factori de risc pot sa influenteze evolutia MSCs locale prin inducerea unor deficiente functionale.

STEMDENT doreste sa dezvolte o noua aplicatie a tratamentelor parodontale regeneratoare moderne prin investigarea aprofundata a comportamentului MSCs orale in relatie cu factori de mediu (noul material compozit elaborat) si unele caracteristici biologice ale organismului.

Obiectivele STEMDENT sunt:

 de a dezvolta un set de investigatii pentru evaluarea comportamentului MSCs in relatie cu unii factori de risc;

 de a dezvolta si caracteriza un nou material compozit nanohibrid;

 de a dezvolta tratamente standardizate combinate chirurgicale muco-gingivale/restauratoare pentru retractiile gingivale/eroziunile dentare bazate pe evaluarea experimentala a comportamentului MSCs orale in relatie cu noul material nanohibrid si cu alte materiale comercializate, precum si cu caracteristicile biologice ale organismului;

 de a actualiza intelegerea si folosirea rezultatelor cercetarii;

 de a dezvolta un spatiu informational in domeniul chirurgiei parodontale/chimiei;

 de a disemina rezultatele tratamentelor standardizate, la nivel european.

STEMDENT este conceput ca si un proiect interdisciplinar/multidisciplinar complex, cu patru parteneri avand competente specifice in domenii ca: parodontologie, citologie si cultura celulelor stem, histopatologie, imunologie, regenerare (tesut nervos), medicina veterinara, dezvoltare si productie de biocompusi chimici, chimie organica, marketing si management de proiecte. Caracterul inovator este conferit de imbunatatirea biocompatibilitatii materialelor compozite bazata pe evaluarea riguroasa a raspunsului biologic - inclusiv comportamentul celulelor stem. Abordarea propusa (din punct de vedere al cercetarilor cat si al interventiilor) se bazeaza pe standardizarea cercetarilor clinice si de laborator, dupa stabilirea unor argumente asociative intre tratamentul parodontal si restaurator (folosind materiale compozite) si evidentierea unor indicatori de risc cu influenta negativa asupra comportamentuuil MCSs (regenerarea locala), in vederea imbunatatirii terapiei oferite- cresterea previzibilitatii interventionale si calitatii vietii.

Rezultatele majore ale STEMDENT vor fi: tratamente clinice standardizate pentru pacientii cu patologie combinata retractie gingivala asociata cu eroziune dentara, care vor elimina deficitele estetice si functionale si producerea unui nou material compozit nanohibrid radioopac, care sa fie folosit in terapia odontala directa, testat biologic si clinic. Rezultatele proiectului vor avea un impact asupra dezvoltarii si educatiei medicale a studentilor si cercetatorilor din institutiile partenere si a pozitiei de piata a firmei.

Rezumat