Rolul psihoterapiei cognitiv comportamentale in tratamentul chirurgical parodontal: un studiu clinic controlat

Centrul National de Management Programe—Programul 4

Plan de realizare

Etape / Denumirea Activitatii

Durata

Etapa I Studii privind modele conceptuale de evaluare si conduita teraputica a pacientilor cu afectiuni parodontale

3 luni

1.1 Studiu privind elementele de apreciere de catre pacient a rezultatelor interventiei parodontale

 

1.2 Studiu privind interventia psihologica prin tehnici cognitiv-comportametale in ameliorarea durerii si cresterea calitatii vietii

 

1.3 Modele conceptuale evaluare factori medicali, psihologici si situationali care intervin in patologia parodontala

 

1.4 Elaborare pag web

 

Etapa II Design studiu PSIDENT

7 luni

2.1 Definire criterii inrolare pacienti si formarea loturilor

 

2.2 Elaborare protocol interventie chirurgicala

 

2.3 Elaborare protocol psihoterapie cognitiv comportamentala asociata interventiei parodontale

 

2.4 Elaborare protocol evaluare eficienta psihoterapeutica

 

2.5 Elaborare chestionare analize intragrup si intergrup

 

2.6 Elaborare model baza de date

 

2.7 Participare la cursuri de formare

 

2.8 Vizite de lucru

 

Etapa III Initiere studiu PSIDENT - aplicare protocoale, evaluari si examinari complexe

12 luni

3.1 Aplicare protocoale medicale

 

3.2 Evaluari psihoterapeutice pre si postoperatorii - Aplicare chestionare analize intragrup si intergrup

 

3.3 Inrolare noi pacienti si reevaluari la 1, 3, si 6 luni

 

3.4 Realizare baza de date. Alimentare cu date

 

3.5 Diseminare rezultate partiale

 

3.6.Participare la cursuri de formare si perfectionare

 

Etapa IV Continuarea studiului clinic PSIDENT

8 luni

4.1 Inrolare noi pacienti si reevaluari la 1, 3, 6 si 12 luni

 

4.2 Examinari si evaluari complexe - Aplicare protocoale medicale si psihoterapeutice. Finalizarea bazei de date

 

4.3 Elaborare ghid de diagnostic si tratament

 

4.4 Demonstrarea functionalitatii si utilitatii

 

4.5 Diseminare rezultate partiale

 

Etapa V Finalizare studiu. Realizare model predictiv PSIDENT

6 luni

5.1 Finalizare studiu. Analiza statistica, interpretare, coroborare rezultate clinice si psihologice din baza de date.

 

5.2 Validare protocol interventie psihoterapeutica cognitiv-comportamentala in interventiile parodontale

 

5.3 Realizare model predictiv PSIDENT. Elaborare referential

 

5.4 Elaborare documentatie de analiza tehnico-economica

 

5.5 Diseminare rezultate

 

5.6 Organizare cursuri de formare in aplicarea modelului PSIDENT

 

5.7 Conectare la retele–propunere PC7